Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích
Đặc tính

Thông báo tăng giá từ nhãn hàng Australia Own

Ngày đăng: 25/11/2021

Kính gửi Quý khách hàng,

SuaTuoi.com nhận thông báo từ nhà nhập khẩu sữa Australia Own (Công ty Natural Life Sources) về việc tăng giá sữa từ 01/12/2021. Theo đó, chi phí logistic, kho bãi và vận hành tăng cao do dịch COVID-19, công ty nhập khẩu sẽ điều chỉnh tăng giá sữa 10% để phù hợp với tình hình mới.

Chia sẻ những khó khăn với khách hàng trong thời gian dịch COVID, SuaTuoi.com sẽ thực hiện nhập hàng đảm bảo tồn kho, ổn định giá bán hiện tại đến ít nhất ngày 15/12/2021. Sau khi lượng hàng tồn kho hết, giá bán sẽ được điều chỉnh tăng.

Cảm ơn quý khách đã đồng hành cũng SuaTuoi.com và nhãn hiệu Australia Own.

Chi tiết thư thông báo từ nhà nhập khẩu (Bên dưới)