Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích
Đặc tính
 • Không đường
 • Béo 3.3%
 • > 1 tuổi
Meadow Fresh Full Cream 200ml
Sữa tươi nguyên kem Meadow Fresh hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 19/01/2023
 • Quy cách 24 Hộp
 • Độ béo 3.5
 • Từ 1 Tuổi
 • Chất lượng cao
Pauls Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Pauls hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 03/08/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • Béo 3.3%
 • > 1 tuổi
Meadow Fresh Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 24/02/2023
 • Quy cách 12 Hộp
 • Béo 3.5%
 • Trẻ từ 1 tuổi
 • Không đường
Avonmore Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Avonmore hộp 1L
 • Xuất xứ Ireland
 • HSD 29/11/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • 1 Tuổi
 • Béo 3.5%
Thùng 28 hộp
Devondale Full Cream 200ml Plus
Sữa tươi nguyên kem Devondale 200ml Plus
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 26/10/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • 1 Tuổi
 • Béo 3.5%
Premium
Pauls Full Cream 200ml
Sữa tươi nguyên kem Pauls hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 20/08/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Chỉ Protein A2
 • Dễ hấp thụ
 • Chống táo bón
A2 Full Cream 1KG
Sữa bột nguyên kem A2 gói 1KG
 • Xuất xứ New Zealand
 • HSD 27/09/2023
 • Quy cách 6 Gói
 • Dòng A2
 • Không táo bón
 • Dễ hấp thụ
Australia Own Full Cream A2 1L
Sữa tươi Australia Own nguyên kem A2 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 30/09/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Dòng A2
 • Không táo bón
 • Dễ hấp thụ
Australia Own Full Cream A2 200ml
Sữa tươi Australia Own dòng A2 hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 13/11/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • 1 tuổi
 • Béo 3.5%
Promess Full Cream 200ml
Sữa tươi nguyên kem Promess hộp 200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 02/01/2023
 • Quy cách 24 Hộp
 • Béo 3.5%
 • Trẻ từ 1 tuổi
 • Không đường
Avonmore Full Cream 200ml
Sữa tươi nguyên kem Avonmore hộp 200ml
 • Xuất xứ Ireland
 • HSD 29/11/2022
 • Quy cách 24 Hộp
Tiết kiệm
Devondale Full Cream 2L
Sữa tươi Devondale nguyên kem hộp 2L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 08/09/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Độ béo 3.5%
 • Trẻ từ 1 tuổi
 • Không chất bảo quản
Australia Own Full Cream 200ml
Sữa tươi Australia Own nguyên kem hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 12/11/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Sữa bột
 • 1 tuổi
 • Béo 4%
Devondale Full Cream Powder 1Kg
Sữa bột nguyên kem Devondale gói 1kg
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 02/02/2023
 • Quy cách 8 Gói
 • Không đường
 • Béo 3.5%
 • Trẻ từ 1 tuổi
Oldenburger Full Cream 200ml
Sữa tươi Oldenburger nguyên kem 200ml
 • Xuất xứ Đức
 • HSD 21/01/2023
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • 1 tuổi
 • Béo 3.5%
Promess Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Promess hộp 1L
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 03/11/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Độ béo 3.5%
 • Không đường
 • Từ 1 Tuổi
ORGANIC Dutch Lady Organic Full Cream 1L
Sữa tươi Organic nguyên kem 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 28/12/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Chỉ Protein A2
 • Dễ hấp thụ
 • Chống táo bón
Tạm hết.
A2 Full Cream 200ml
Sữa tươi nguyên kem A2 hộp 200ml
 • Xuất xứ New Zealand
 • HSD 03/12/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • 1 Tuổi
 • Béo 3.5%
Tạm hết.
Devondale Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Devondale hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 13/12/2022
 • Quy cách 10 Hộp
 • Không đường
 • 1 Tuổi
 • Béo 3.5%
Premium
Tạm hết.
Pauls Full Cream 250ml
Sữa tươi nguyên kem Pauls hộp 250ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 26/07/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Độ béo 3.5%
 • Không đường
 • Từ 1 Tuổi
Tạm hết.
ORGANIC Dutch Lady Organic Full Cream 200ml
Sữa tươi Organic nguyên kem 200ml
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 18/04/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Độ béo 3.5%
 • Trẻ từ 1 tuổi
 • Không chất bảo quản
Tạm hết.
Australia Own Full Cream 1L
Sữa tươi Australia Own nguyên kem hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 03/01/2023
 • Quy cách 12 Hộp