Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích
Đặc tính


Chính sách bảo mật

Nội dung về chính sách bảo mật đã được cập nhật từ ngày 01/01/2019


Tổng quan

Chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư và sự tin tưởng của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích các loại thông tin và dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “dữ liệu cá nhân”) mà chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ, cách sử dụng dữ liệu cá nhân đó và đối tượng được chia sẻ dữ liệu cá nhân đó. Bạn có thể sử dụng thông tin liên lạc ở cuối Chính sách này nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào. Suatuoi.com (sau đây là “chúng tôi”) là công ty thuộc tập đoàn Suatuoi.com hoạt động với tư cách đơn vị quản lý dữ liệu liên quan đến mọi dữ liệu cá nhân mà Suatuoi.com thu thập hoặc nhận được từ việc bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, website (bao gồm cả các cửa hàng thương mại điện tử) và trung tâm liên hệ nào mà Suatuoi.com cung cấp cho bạn. Suatuoi.com có trách nhiệm đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhân tuân thủ Chính sách này. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không ngừng phát triển và chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách bảo mật này để mô tả chính xác loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi xử lý và đối tượng chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân cũng như yêu cầu tuân thủ những thay đổi về luật hiện hành hoặc nhằm các mục đích kinh doanh hợp pháp. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cho chính sách này, chúng tôi sẽ thay đổi ngày cập nhật gần nhất (xem trên cùng) và cập nhật trang này. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cho bạn biết qua thông báo trên website của chúng tôi hoặc thông báo trực tiếp. Vui lòng thỉnh thoảng kiểm tra để biết những thay đổi chúng tôi đã thực hiện.


Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Suatuoi.com thu thập dữ liệu cá nhân nào và dữ liệu cá nhân này bắt nguồn từ đâu? Suatuoi.com có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn theo một số cách khác nhau được giải thích bên dưới. Hãy cẩn thận khi gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, đặc biệt là khi điền vào các trường văn bản tự do hoặc tải lên nội dung và các tài liệu khác. Một số dịch vụ của chúng tôi được tự động hóa và chúng tôi có thể không nhận ra rằng bạn đã vô tình cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc nhạy cảm. Bạn luôn có thể liên lạc với chúng tôi để sửa dữ liệu không chính xác (xem mục 13 bên dưới). A. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi Bất cứ khi nào bạn tương tác với Suatuoi.com, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn


Cookie và Theo dõi

Cookie là gì và sử dụng chúng bằng cách nào? Các website của chúng tôi sử dụng các công nghệ trong toàn ngành, như “cookie”, để thu thập thông tin về việc sử dụng các website và email truyền thông của chúng tôi. Ví dụ: những công nghệ này có thể cho chúng tôi biết khách truy cập nào đã nhấp vào các yếu tố chính (như các liên kết hoặc đồ họa) trên một website hoặc email và nhận ra trình duyệt của bạn vào lần tiếp theo bạn truy cập các website của chúng tôi. Cookie cho phép chúng tôi tùy chỉnh trải nghiệm của bạn để phù hợp hơn với các sở thích và tùy chọn của bạn hoặc chỉ đơn giản là hỗ trợ bạn đăng nhập để sử dụng dịch vụ. Hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn xóa cookie khỏi ổ cứng máy tính của mình, chặn chấp nhận cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ. Tuy nhiên, nếu bạn chặn hoặc xóa cookie, chúng tôi có thể không khôi phục được bất kỳ tùy chọn hoặc cài đặt tùy chỉnh nào bạn đã chỉ định trước đó và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn sẽ bị hạn chế. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của trình duyệt của bạn để tìm hiểu thêm về những chức năng này. Thông tin thêm về việc sử dụng cookie có trong Chính sách cookie của chúng tôi. Thông số cài đặt ở trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn tự động truyền tín hiệu có tên “Không theo dõi” đến các website và dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập. Suatuoi.com hiện không thay đổi hành động của mình khi nhận được tín hiệu “Không theo dõi”. Thông tin thêm có tại https://www.allaboutdnt.com. Xin lưu ý thêm rằng các bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các website khác nhau khi bạn truy cập các website của chúng tôi hoặc các website và dịch vụ trực tuyến khác.


Quyền truy cập dữ liệu cá nhân và quyền của bạn

Bạn có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình bằng cách nào và bạn có những quyền gì? Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Nếu bạn cho rằng dữ liệu cá nhân của mình không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa dữ liệu đó. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào. Bạn có quyền phản đối các loại hình xử lý nhất định, chẳng hạn như tiếp thị. Bạn cũng có quyền chuyển dữ liệu, tức là quyền nhận dữ liệu cá nhân của bạn dưới định dạng có cấu trúc, có thể đọc được trên các máy thông thường và truyền dữ liệu cá nhân của bạn đến một đơn vị quản lý dữ liệu khác. Vui lòng hiểu rằng nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể không sử dụng được tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cần có một số dữ liệu cá nhân nhất định để có thể thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Suatuoi.com cũng có thể được yêu cầu lưu giữ một số dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành, trong trường hợp đó bạn có thể không có quyền xóa dữ liệu đó. Bạn có thể thực hiện những quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chi tiết có trong mục 13 Liên hệ với chúng tôi bên dưới. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số bằng chứng nhận dạng để chúng tôi có thể xác minh rằng bạn là người thực hiện yêu cầu. Theo luật hiện hành, chúng tôi có quyền thu phí (tuân theo mọi giới hạn về lệ phí theo quy định của luật hiện hành) để kiểm tra dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi lưu giữ. Nếu bạn cho rằng Suatuoi.com không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích đáng, bạn có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia hoặc bất kỳ cơ quan bảo vệ dữ liệu nào khác.