×
Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích

Promess - Pháp

Promess Skim Milk 1L
Sữa tươi không béo Promess hộp 1L
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 10/08/2020
 • Quy cách 12 Hộp
Promess Vanilla 200ml
Sữa tươi hương Vanilla Promess hộp 200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 13/04/2020
 • Quy cách 24 Hộp
Promess Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Promess hộp 1L
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 10/09/2020
 • Quy cách 12 Hộp
Promess Low Fat 200ml
Sữa tươi ít béo Promess hộp 200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 27/07/2020
 • Quy cách 24 Hộp
Promess Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Promess hộp 1L
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 01/08/2020
 • Quy cách 12 Hộp
Promess Full Cream 200ml
Sữa tươi nguyên kem Promess hộp 4x200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 24/07/2020
 • Quy cách 24 Hộp
Promess Strawberry 200ml
Sữa tươi hương dâu Promess hộp 200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 09/06/2020
 • Quy cách 24 Hộp
Promess Chocolate 200ml
Sữa tươi hương Socola Promess hộp 200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 30/06/2020
 • Quy cách 24 Hộp
Promess Banana 200ml
Sữa tươi hương chuối Promess hộp 200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 23/06/2020
 • Quy cách 24 Hộp
Promess Mixed Flavour 200ml
Sữa tươi hỗn hợp 4 mùi Promess hộp 200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 13/04/2020
 • Quy cách 24 Hộp