Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích
Đặc tính

Devondale - Úc

Saputo Dairy Australia
Quốc gia: Úc
Thành lập: 1950
2000 nhân viên
Doanh thu: 1,655 Tỷ USD
2500 nông trại trên toàn Úc
 • Không đường
 • 1 Tuổi
 • Béo 3.5%
Tạm hết.
Devondale Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Devondale hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 02/02/2022
 • Quy cách 10 Hộp
 • Không đường
 • 1 Tuổi
 • Béo 3.5%
Tạm hết.
Devondale Full Cream 200ml
Sữa tươi Devondale nguyên kem hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 10/02/2022
 • Quy cách 24 Hộp
Tạm hết.
Devondale Full Cream 2L
Sữa tươi Devondale nguyên kem hộp 2L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 26/02/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Sữa bột
 • 1 tuổi
 • Béo 4%
Tạm hết.
Devondale Full Cream Powder 1Kg
Sữa bột nguyên kem Devondale gói 1kg
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 11/06/2022
 • Quy cách 8 Gói

Meadow Fresh - Úc

Goodman Fielder
Quốc gia: Úc
Thành lập: 1909
5000 nhân viên
Doanh thu: 2,120 Tỷ USD
531 nông trại trên toàn Úc
 • Không đường
 • Béo 3.3%
 • > 1 tuổi
Meadow Fresh Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 26/03/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • Béo 3.3%
 • > 1 tuổi
Meadow Fresh Full Cream 200ml
Sữa tươi nguyên kem Meadow Fresh hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 22/03/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Ít béo
 • Canxi vượt trội
 • > 2 tuổi
Meadow Fresh Calci Max 1l
Sữa tươi bổ sung Canxi Meadow Fresh hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 14/04/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Ít béo
 • Canxi vượt trội
 • > 2 tuổi
Meadow Fresh Calci Max 200ml
Sữa tươi bổ sung Canxi Meadow Fresh hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 20/03/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo (1.5% fat)
 • > 1 tuổi
Meadow Fresh Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Meadow Fresh hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 10/02/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo (1.5% fat)
 • > 1 tuổi
Meadow Fresh Low Fat 200ml
Sữa tươi ít béo Meadow Fresh hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 27/07/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Vị ngọt nhẹ
 • Không phẩm màu
 • 2 tuổi
Meadow Fresh Chocolate 200ml
Sữa tươi Meadow Fresh hương Socola hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 20/02/2021
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • 0% béo
Meadow Fresh Non Fat 1L
Sữa tươi không béo hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 28/03/2022
 • Quy cách 12 Hộp

Pauls - Úc

Parmalat
Quốc gia: Úc
Thành lập: 1932
36000 nhân viên
Doanh thu: 1,848 Tỷ USD
680 nông trại trên toàn Úc
 • Độ béo 3.5
 • Từ 1 Tuổi
 • Chất lượng cao
Pauls Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Pauls hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 21/04/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • 1 Tuổi
 • Béo 3.5%
Tạm hết.
Pauls Full Cream 200ml
Sữa tươi nguyên kem Pauls hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 11/01/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • 1 Tuổi
 • Béo 3.5%
Pauls Full Cream 250ml
Sữa tươi nguyên kem Pauls hộp 250ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 05/02/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Vị ngọt nhẹ
 • 2 tuổi
 • màu tự nhiên
Pauls Strawberry 200ml
Sữa tươi Pauls hương dâu 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 13/05/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Vị ngọt nhẹ
 • 2 tuổi
 • màu tự nhiên
Pauls Chocolate 200ml
Sữa tươi Pauls hương Chocolate 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 15/05/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Vị ngọt nhẹ
 • Không phẩm màu
 • 2 tuổi
Pauls Mix Flavour 200ml
Sữa tươi Pauls Mix 2 mùi
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 13/05/2022
 • Quy cách 24 Hộp

Australia Own - Úc

Freedom Foods Group
Quốc gia: Úc
Thành lập: 1986
450 nhân viên
Doanh thu: 580 Triệu USD
60 nông trại trên toàn Úc
 • Độ béo 3.5%
 • Trẻ từ 1 tuổi
 • Không chất bảo quản
Tạm hết.
Australia Own Full Cream 200ml
Sữa tươi Australia Own nguyên kem hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 18/11/2021
 • Quy cách 24 Hộp
 • Độ béo 3.5%
 • Trẻ từ 1 tuổi
 • Không chất bảo quản
Tạm hết.
Australia Own Full Cream 1L
Sữa tươi Australia Own nguyên kem hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 15/02/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Ít béo 1.5%
 • Từ 1 tuổi
 • Không đường
Tạm hết.
Australia Own Low Fat 1L
Sữa tươi Australia Own ít béo hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 28/09/2021
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không béo
 • Không đường
 • Không chất bảo quản
Tạm hết.
Australia Own Skim Milk 1L
Sữa tươi Australia Own không béo hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 29/09/2021
 • Quy cách 12 Hộp

Harvey Fresh - Úc

Parmalat
Quốc gia: Úc
Thành lập: 1986
2171 nhân viên
Doanh thu: 1,28 Tỷ USD
623 nông trại trên toàn Úc
 • Nguyên kem
 • Không đường
 • Trẻ > 1 tuổi
Tạm hết.
Harvey Fresh Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Harvey Fresh 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 18/03/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Ít béo 1.5%
 • Không đường
Tạm hết.
Harvey Fresh Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Harvey Fresh 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 13/03/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không béo
 • Không đường
Tạm hết.
Harvey Fresh Skim Milk 1L
Sữa tươi không béo Harvey Fresh hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 03/03/2022
 • Quy cách 12 Hộp