Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích
Đặc tính

An Toàn Thực Phẩm

Công ty TNHH Thực Phẩm Châu Đại Dương cam kết thực hiện an toàn thực phẩm theo quy định


Danh sách cửa hàng SuaTuoi.com được niêm yết tại website BQL ATTP TP.HCM

Bản công bố chất lượng sản phẩm

Bản công bố có giá trị 3 năm từ ngày công bố, bản kiểm định vi sinh thực hiện định kỳ


Devondale

Meadow Fresh

Australia Own

Promess

A2

Pauls

Oldenburger