Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích
Đặc tính

Sữa ít béo

Lọc kết quả
 • Không biến đổi Gen
 • Ít béo (1.5% fat)
 • > 1 tuổi
Tạm hết.
Lactel Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Lactel hộp 1L
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 18/11/2021
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo (1.5% fat)
 • > 1 tuổi
Meadow Fresh Low Fat 200ml
Sữa tươi ít béo Meadow Fresh hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 27/07/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Độ béo 1.5
 • Không Đường
 • Trẻ > 2 tuổi
Avonmore Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Avonmore hộp 1L
 • Xuất xứ Ireland
 • HSD 25/02/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • Không béo
Avonmore Skim Milk 1L
Sữa tươi không béo Avonmore hộp 1L
 • Xuất xứ Ireland
 • HSD 01/06/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Không béo
Tạm hết.
GlobeMilk Skim Milk 1L
Sữa tươi tách béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 07/02/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Độ béo 1.5%
 • Không đường
 • Trẻ > 2 tuổi
Avonmore Low Fat 200ml
Sữa tươi ít béo Avonmore hộp 200ml
 • Xuất xứ Ireland
 • HSD 25/02/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • Không béo
Avonmore Skim Milk 200ml
Sữa tươi không béo Avonmore hộp 200ml
 • Xuất xứ Ireland
 • HSD 31/05/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo
 • Trẻ >1 tuổi
Tạm hết.
GlobeMilk Organic Low Fat 1L
Sữa tươi Organic ít béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 02/05/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Ít béo 1.5%
 • Không đường
Tạm hết.
Harvey Fresh Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Harvey Fresh 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 13/03/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không béo
 • Không đường
 • Không chất bảo quản
Tạm hết.
Australia Own Skim Milk 1L
Sữa tươi Australia Own không béo hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 29/09/2021
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo (1.5% fat)
 • > 1 tuổi
Meadow Fresh Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Meadow Fresh hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 10/02/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không béo
 • Không đường
Tạm hết.
Harvey Fresh Skim Milk 1L
Sữa tươi không béo Harvey Fresh hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 03/03/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • Không béo
GlobeMilk Organic Skim Milk 1L
Sữa tươi Organic tách béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 25/04/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Ít béo
 • 2 tuổi
 • Không đường
Promess Low Fat 200ml
Sữa tươi ít béo Promess hộp 200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 04/05/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo
Promess Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Promess hộp 1L
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 17/05/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không béo
 • Không đường
Promess Skim Milk 1L
Sữa tươi không béo Promess hộp 1L
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 03/06/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • 0% béo
Meadow Fresh Non Fat 1L
Sữa tươi không béo hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 28/03/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Ít béo 1.5%
 • Từ 1 tuổi
 • Không đường
Tạm hết.
Australia Own Low Fat 1L
Sữa tươi Australia Own ít béo hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 28/09/2021
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • Ít Béo
 • Trẻ >1 tuổi
Tạm hết.
GlobeMilk Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 15/03/2022
 • Quy cách 6 Hộp