Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích & Organic
Đặc tính

Sữa Ít Béo

 • Không đường
 • Ít Béo
 • Trẻ >1 tuổi
GlobeMilk Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 02/09/2021
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo
Promess Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Promess hộp 1L
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 09/01/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Ít béo 1.5%
 • Từ 1 tuổi
 • Không đường
Australia Own Low Fat 1L
Sữa tươi Australia Own ít béo hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 28/09/2021
 • Quy cách 12 Hộp
#1 Ireland
 • Độ béo 1.5%
 • Không đường
 • Trẻ > 2 tuổi
Avonmore Low Fat 200ml
Sữa tươi ít béo Avonmore hộp 200ml
 • Xuất xứ Ireland
 • HSD 05/11/2021
 • Quy cách 24 Hộp
 • Ít béo
 • 2 tuổi
 • Không đường
Promess Low Fat 200ml
Sữa tươi ít béo Promess hộp 200ml
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 11/01/2022
 • Quy cách 24 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo (1.5% fat)
 • > 1 tuổi
Tạm hết.
Meadow Fresh Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Meadow Fresh hộp 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 21/11/2021
 • Quy cách 12 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo
 • Trẻ >1 tuổi
GlobeMilk Organic Low Fat 1L
Sữa tươi Organic ít béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 22/11/2021
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo (1.5% fat)
 • > 1 tuổi
Meadow Fresh Low Fat 200ml
Sữa tươi ít béo Meadow Fresh hộp 200ml
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 05/11/2021
 • Quy cách 24 Hộp
 • Ít béo 1.5%
 • Không đường
Harvey Fresh Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Harvey Fresh 1L
 • Xuất xứ Úc
 • HSD 04/09/2021
 • Quy cách 12 Hộp
#1 Tại Pháp
 • Không biến đổi Gen
 • Ít béo (1.5% fat)
 • > 1 tuổi
Lactel Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Lactel hộp 1L
 • Xuất xứ Pháp
 • HSD 02/09/2021
 • Quy cách 12 Hộp