Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích
Đặc tính

Chính sách đổi trả

Suatuoi.com rất tiếc vì sản phẩm không phù hợp với nhu cầu của quý khách.


Sản phẩm lỗi

Quý khách vui lòng lưu lại sản phẩm lỗi bằng các hình thức sau:

*** Nhãn hiệu Meadow Fresh: Nhà nhập khẩu yêu cầu vỏ hộp để đổi trả

Nhân viên sẽ đến tận nơi để thu hồi sản phẩm và hoàn trả cho khách hàng theo một trong những hình thức sau:

  1. Số tiền theo đơn giá tại thời điểm khách hàng mua
  2. Sản phẩm giống sản phẩm khách đang sử dụng
  3. Sản phẩm khác có bán tại Website sau khi bù trừ

*** Suatuoi.com sẽ giải quyết trong phạm vi có thể, các trường hợp khác khách hàng sẽ được cung cấp thông tin nhà nhập khẩu để giải quyết


Sản phẩm không lỗi - Trong vòng 15 ngày mua hàng

Quý khách giữ lại vỏ hộp của sản phẩm khi yêu cầu đổi trả. Phí đổi trả được tính theo mục sau:

*** Phí đổi trả chưa bao gồm những sản phẩm khách đã sử dụng, giá trị số sản phẩm đã sử dụng được tính theo đơn giá lúc mua

*** Các sản phẩm có HSD ngắn hơn so với sản phẩm được niêm yết tại Website sẽ được áp dụng mức giá mua vào từ 70 - 80% giá bán ra