Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích
Đặc tính

Dutch Lady - Hà Lan

Friesland Campina
Quốc gia: Hà Lan
Thành lập: 1871
23769 nhân viên
Doanh thu: 11.6 Tỷ Euro
18261 nông trại trên toàn Hà Lan
 • Độ béo 3.5%
 • Không đường
 • Từ 1 Tuổi
Dutch Lady Organic Full Cream 1L
Sữa tươi Organic nguyên kem 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 16/08/2022
 • Quy cách 12 Hộp
 • Độ béo 3.5%
 • Không đường
 • Từ 1 Tuổi
Tạm hết.
Dutch Lady Organic Full Cream 200ml
Sữa tươi Organic nguyên kem 200ml
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 18/04/2022
 • Quy cách 24 Hộp

Globemilk - Hà Lan

Globemilk B.V
Quốc gia: Hà Lan
Thành lập: 2007
-- nhân viên
Doanh thu: 6.28 Triệu USD
-- nông trại trên toàn Hà Lan
 • Không đường
 • Béo 3.5
 • Trẻ >1 tuổi
Tạm hết.
GlobeMilk Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 17/05/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Ít Béo
 • Trẻ >1 tuổi
Tạm hết.
GlobeMilk Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 15/03/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Không béo
Tạm hết.
GlobeMilk Skim Milk 1L
Sữa tươi tách béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 07/02/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Béo 3.6
 • Trẻ >1 tuổi
Tạm hết.
GlobeMilk Organic Full Cream 1L
Sữa tươi Organic nguyên kem Globemilk 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 25/04/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo
 • Trẻ >1 tuổi
Tạm hết.
GlobeMilk Organic Low Fat 1L
Sữa tươi Organic ít béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 02/05/2022
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Không béo
Tạm hết.
GlobeMilk Organic Skim Milk 1L
Sữa tươi Organic tách béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 25/04/2022
 • Quy cách 6 Hộp