18002023

Tổng đài miễn cước cuộc gọi

0936.700.800

Tổng đài hỗ trợ tin nhắn và cuộc gọi

Nhãn hiệu
Phân loại
Dung tích & Organic

Globemilk - Hà Lan

 • Không đường
 • Béo 3.5
 • Trẻ >1 tuổi
GlobeMilk Full Cream 1L
Sữa tươi nguyên kem Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 01/11/2021
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Ít Béo
 • Trẻ >1 tuổi
GlobeMilk Low Fat 1L
Sữa tươi ít béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 02/09/2021
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Không béo
GlobeMilk Skim Milk 1L
Sữa tươi tách béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 01/11/2021
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Béo 3.6
 • Trẻ >1 tuổi
GlobeMilk Organic Full Cream 1L
Sữa tươi Organic nguyên kem Globemilk 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 18/10/2021
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Ít béo
 • Trẻ >1 tuổi
GlobeMilk Organic Low Fat 1L
Sữa tươi Organic ít béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 22/11/2021
 • Quy cách 6 Hộp
 • Không đường
 • Không béo
Tạm hết.
GlobeMilk Organic Skim Milk 1L
Sữa tươi Organic tách béo Globemilk hộp 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 16/11/2021
 • Quy cách 6 Hộp

Dutch Lady - Hà Lan

 • Độ béo 3.5%
 • Không đường
 • Từ 1 Tuổi
Dutch Lady Organic Full Cream 1L
Sữa tươi Organic nguyên kem 1L
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 02/08/2021
 • Quy cách 12 Hộp
 • Độ béo 3.5%
 • Không đường
 • Từ 1 Tuổi
Dutch Lady Organic Full Cream 200ml
Sữa tươi Organic nguyên kem 200ml
 • Xuất xứ Hà Lan
 • HSD 09/11/2021
 • Quy cách 24 Hộp